Ostřice chlupatá

Kvetoucí ostřice chlupatá (Carex pilosa). Tato ostřice vytváří rozsáhlé porosty zejména v dubohabřinách. Hojná je zejména na Moravě, v Čechách se vyskytuje roztroušeně až vzácně.