SPOLUPRÁCE

Spolupráce na projektech

Uvítáme Vaši pomoc při realizaci probíhajících projektů. Předpokládáme spolupráci se zájemci o botaniku a ochranu přírody z řad středoškolských a vysokoškolských studentů a také absolventů hledajících praxi a zkušenosti.

Partnerství

Naším partnerem je Muzeum regionu Valašsko, p.o. a společnost Melica nutans s.r.o. Přivítáme spolupráci s dalšími organizacemi.

Dárcovství

Rádi přijmeme předměty dokumentující historii a současnost moravských Karpat – fotografie a negativy, mapy, staré knihy a pohlednice a také nehmotné doklady – vzpomínky pamětníků, lidové recepty, staré místní názvy, apod.

Aby bylo možné pokračovat ve výzkumu regionu, vzdělávacích akcích a výstavách je potřebná i vaše finanční pomoc.

stránky spolku