O ROSIČCE ČILI ROSNATCE

Na kyselých prameništích s převládajícími mechorosty, zejména rašeliníky, roste vzácně masožravá rostlina rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). Na Valašsku se této rostlině v minulosti říkalo rosička. Za své jméno vděčí listům, které jsou pokryté dlouhými chlupy s lepkavou kapičkou na vrcholu. Lepkavá tekutina se ve světle leskne jako kapky rosy.

obr-rosnatka

Dnes rosičku neboli rosnatku najdeme na Valašsku jen vzácně. Zdecimoval ji nejen sběr pro léčebné účely ale hlavně to, že z krajiny postupně mizí místa, kde jedině může růst, tedy rašeliniště a rašelinné louky.

Rosnatka okrouhlolistá patří k ohroženým druhům naší květeny (C3) a zákonem je chráněna  v kategorii silně ohrožených druhů (§2).

Vzhledem k její ohroženosti a faktu, že reprezentuje mizející biotop, jsme si vybrali tuto rostlinu symbolicky do názvu spolku. Změny v krajině kolem nás sice nelze zastavit, ale řadu negativních zásahů lze zmírnit, což je i jednou z aktivit spolku Rosička.

 

stránky spolku