NAŠE ČINNOST

Účelem spolku je

 • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku,
 • vykonávání obecně prospěšných aktivit v oblasti ochrany životního prostředí,
 • environmentální výchova,
 • propagace karpatského přírodního a kulturního dědictví.

Naši činnost zaměřujeme především na

 • řešení projektů,
 • pořádání workshopů,
 • spolupráci se státními, regionálními orgány a dalšími subjekty,
 • ekologické poradenství,
 • publikaci výsledků naší činnosti.

Výsledky naší činnosti:

 • trvající realizace dlouhodobého projektu Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín (2013–)
 • spoluorganizace Floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS na Valašskokloboucku v roce 2014
 • uspořádání několika workshopů zaměřených na mechorosty (2013, 2014, 2015)
 • spolupráce na vydání publikace Rukopisy vsetínského botanika Jana Bubely (2016)
 • spolupráce na vydání publikace Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS Horní Lideč (13.–15. června 2014) (2015)
 • spolupráce na vydání publikace Zámecký park ve Valašském Meziříčí (2014)

Dlouhodobé projekty:

obr-sitove-mapovani

stránky spolku