Archiv autora: adminrosa

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 12

Vyšlo nové, již dvanácté číslo Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS. Zájemci o botaniku a ochranu přírody v něm najdou zprávy z botanických exkurzí a také zajímavé botanické příspěvky. Publikaci vydala ve spolupráci s Moravskoslezkou pobočkou ČBS Rosička z. s. Podrobnosti o čísle zde.

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 12 byly vydány s finanční podporou z rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2023 z grantu v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie.

I v roce 2023 pokračujeme v síťovém mapování

Pokračujeme v síťovém mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín!

Projekt Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy běží od roku 2013. Je zaměřený na floristický průzkum území vsetínského okresu mimo CHKO Beskydy. Každoročně probíhá mapování na ploše zhruba 10ti mapovacích čtverců. Pokračujeme v mapování také v roce 2023. Projekt realizuje Rosička z. s. Bližší informace naleznete na stránkách projektu na www.mapovanivs.cz.

Projekt probíhá s finanční podporou Zlínského kraje.

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 11

Vyšlo nové, již jedenácté číslo Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS. Zájemci o botaniku a ochranu přírody v něm najdou zprávy z botanických exkurzí a také zajímavé botanické příspěvky. Publikaci vydala ve spolupráci s Moravskoslezkou pobočkou ČBS Rosička z. s. Podrobnosti o čísle zde.

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 11 byly vydány s finanční podporou z rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2022 z grantu v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie.

WORKSHOP LEN

Rosička z. s. Vás srdečně zve na praktický workshop o lnu –­ len na Valašsku v historii a dnes – ukázka zpracování lnu – lněné výrobky.

Akci finančně podpořila MAS Střední Vsetínsko, z. s.

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 10

Vyšlo nové, již desáté číslo Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS. Zájemci o botaniku a ochranu přírody v něm najdou zprávy z botanických exkurzí a také zajímavé botanické příspěvky. Publikaci vydala ve spolupráci s Moravskoslezkou pobočkou ČBS Rosička z. s. Podrobnosti o čísle zde.

 

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 10 byly vydány s finanční podporou z rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2021 z grantu v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie.

Pokračujeme v síťovém mapování okr. Vsetín i v roce 2021

Pokračujeme v síťovém mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín!

Projekt Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy běží od roku 2013. Je zaměřený na floristický průzkum území vsetínského okresu mimo CHKO Beskydy. Každoročně probíhá mapování na ploše zhruba 10ti mapovacích čtverců. Pokračujeme v mapování také v roce 2021. Projekt realizuje Rosička z. s. Bližší informace naleznete na stránkách projektu na www.mapovanivs.cz.

Rosička je partnerem vzdělávacího projektu

Projekt „Valaši sa učija“ registrační číslo                      CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016581
je spolufinancován Evropskou unií

Projekt realizovaný prostřednictvím výzvy z OP VVV na podporu neformálního vzdělávání je jedinečnou příležitostí pro podporu činnosti neziskových organizací na venkově, které často fungují jen díky nadšení a obětavosti místních obyvatel.

Pro každou zúčastněnou partnerskou organizaci (v rámci projektu Valaši sa učija je jich sedmnáct) je tento projekt jedinečnou příležitostí ke zlepšení a zatraktivnění jejich činnosti.

Právě z těchto důvodů jsme se do tohoto projektu zapojili i my. Chceme posílit a pracovat na regionální identitě, pracovat v týmu neziskové organizace a společně přispívat ke zlepšování kvality života. Cílem projektu je zvýšit kompetence v oblasti organizace projektového vzdělávání a klubů, které vedou k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Chceme využit inspirativních metod kooperativního učení, rozvoje samostatnosti v rozhodování a praktické využití teoretických poznatků v praxi. Díky těmto získaným dovednostem očekáváme růst úrovně neformálního vzdělávání, tak aby bylo využito potenciálu každého dítěte a žáka, a zároveň zvýšení kompetencí a zájmu ze strany vedoucích a pedagogů. Dalším efektem bude i zvýšený zájem dětí a mládeže o nabízené aktivity (a snad i jejich rodičů a veřejnosti).

 

 

workshop – zpracování ovčí vlny

Rosička z. s. Vás srdečně zve na praktický workshop na zpracování ovčí vlny –­ úprava vlny, čištění, česání, plstění, předení

Připravena je česačka na vlnu, vyzkoušet si můžete také techniku suchého i mokrého plstění vlny. Probíhat bude také ukázka stříhání ovcí.

Akci finančně podpořila MAS Střední Vsetínsko, z. s.