Archiv pro štítek: aktuálně

Dokončeno síťové mapování okr. Vsetín

Dokončili jsme terénní část projektu síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mino území CHKO Beskydy!

Projekt Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín mimo CHKO Beskydy probíhal v letech 2013 až 2023. V tomto období proběhl floristický průzkum území vsetínského okresu mimo CHKO Beskydy. Nyní zpracováváme výsledky v podobě nové publikace. Projekt realizuje Rosička z. s.

Projekt probíhá s finanční podporou Zlínského kraje.

Výsledky minifloristického kurzu Horní Lideč (2014) online

Rosička z. s. se významně podílela na organizaci minifloristického kurzu Moravskoslezské pobočky ČBS Horní Lideč, který se konal na Valaškokloboucku v roce 2014. V roce 2015 byly výsledky tohoto minikurzu zpracovány a vydány jako samostatná příloha časopisu Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti. Nyní má široká veřejnost možnost se seznámit s výsledky minikurzu online.

Rukopisy vsetínského botanika Jana Bubely

V těchto dnech se dostává do prodeje Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí (číslo 20). Sborník obsahuje dosud nepublikované rukopisy vsetínského botanika Jana Bubely (1855-1889). Rosička z. s. se spolupodílela na vydání sborníku.

Již 20. číslo Sborníku Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí je zaměřeno přírodovědně, přesněji botanicky. Celý sborník je věnován pozapomenutému vsetínskému rodákovi Janu Bubelovi a jeho rukopisům o květeně Vsetína a okolí. Bubelovy rukopisy jsou tak poprvé zpřístupněny všem zájemcům – kromě naskenovaných originálů byl do sborníku zařazen i jejich přepis a také praktický překlad srozumitelný pro současného čtenáře. Kromě cenných botanických dat z konce 19. století sborník doplňují také kapitoly věnované životním osudům Jana Bubely a krajině i květeně v podobě, v jaké ji viděl Jan Bubela. U téměř 200 historických místních názvů (osad, tratí, apod.) se podařilo dohledat jejich současnou lokalizaci, což usnadní práci s herbářovým materiálem Jana Bubely, který je uložen v našich i zahraničních herbářích. .

Sborník má rozsah 368 stran (včetně barevné přílohy) a byl vydán v nákladu 150 ks.

Sborník si můžete zakoupit nebo objednat přímo u Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí, e-mail: janatkacikova@seznam.cz. Jeho cena je 450,- Kč (bez poštovného).

Publikace byla finančně podpořena dotací města Vsetín pro rok 2016 a firmami CS CABOT, spol. s r.o. a Melica nutans s.r.o.