O NÁS

Rosička z. s. je spolek, který usiluje o propagaci a dokumentaci přírodního dědictví Valašska, ochranu přírody a vykonává obecně prospěšné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. Sídlí v Jarcové (okres Vsetín). Územní působnost spolku je soustředěna na Valašsko, ale zajímá nás celá oblast severovýchodní Moravy.

obr-valassko

Valašsko je známé díky idylickým obrázkům krajiny s pasoucími se ovečkami, díky stráním s jalovci a výhledům z odlesněných kopců. Pestrá valašská krajina je výsledkem dlouholetého úzkého vztahu mezi přírodou a lidmi, kteří v ní žijí a hospodaří.  Ale i valašská krajina se postupně mění. Je samozřejmostí, že dřevěné kostelíky i typické valašské dřevěnice jsou památkově chráněny. Stejně tak by mělo dalším generacím zůstat zachováno přírodní dědictví – valašská krajina, její louky a pastviny, mokřady i lesy. Krajina kolem nás je stejně jako stavební památky pamětí Valašska a obrazem života našich předků.

 

stránky spolku