Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 13

Vyšlo nové, již třinácté číslo Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS. Zájemci o botaniku a ochranu přírody v něm najdou zprávy z botanických exkurzí a také zajímavé botanické příspěvky. Publikaci vydala Rosička z. s ve spolupráci s Moravskoslezkou pobočkou ČBS. Podrobnosti o čísle zde.

 Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 13 byly vydány s finanční podporou z rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2024 z grantu v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie.