Zapsaný spolek Rosička

Zapsaný spolek Rosička
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. L 10786
sídlo: Jarcová 102, 757 01
IČO: 01438158

Zapsaný spolek „Rosička“ je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů usilujícím o propagaci a dokumentaci přírodního dědictví Valašska, ochranu přírody a poskytujícím obecně prospěšnou činnost v oblasti ochrany životního prostředí.

Valašsko je známé díky krásným výhledům do krajiny a ovečkám pasoucím se na jalovcových stráních. Je známé díky trnkovým sadům a výborné slivovici. Pestrá valašská krajina tolik lahodící oku turistům i nám místním je výsledkem úzkého vztahu mezi přírodou a lidmi, kteří v ní žijí a hospodaří.

Vše kolem nás se neustále mění a postupně mizí úzké sepětí člověka s přírodou a s vlastní půdou poskytující zdroj obživy. Změny v krajině jsou pomalé, ale neúprosné. Je samozřejmostí, že dřevěné kostelíky i typické valašské dřevěnice jsou památkově chráněny. Stejně tak by mělo dalším generacím zůstat zachováno přírodní dědictví – louky a pastviny, mokřady i lesíky. Krajina kolem nás je stejně jako stavební památky pamětí Valašska a obrazem života našich předků.

Mostem spojujícím minulost se současností jsou znalosti a dovednosti předávané v rodinách po generace. Oživením zapomenutých dovedností lépe pochopíme, jak naši předkové krajinu formovali, co všechno o ní znali a jak jednoduše, smysluplně a šetrně hospodařili.