Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 10

Vyšlo nové, již desáté číslo Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS. Zájemci o botaniku a ochranu přírody v něm najdou zprávy z botanických exkurzí a také zajímavé botanické příspěvky. Publikaci vydala ve spolupráci s Moravskoslezkou pobočkou ČBS Rosička z. s. Podrobnosti o čísle zde.

 

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 10 byly vydány s finanční podporou z rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2021 z grantu v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie.