Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 6

Vyšlo nové, již šesté číslo Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS. Zájemci o botaniku a ochranu přírody v něm najdou zprávy z botanických exkurzí a také zajímavé botanické příspěvky. Publikaci vydala ve spolupráci s Moravskoslezkou pobočkou ČBS Rosička z. s. a Muzeum regionu Valašsko. Podrobnosti o čísle zde.

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 6 byly vydány s finanční podporou firmy CS CABOT, spol. s r.o. a s finanční podporou z rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2017 z grantu v oblasti ochrany životního prostředí a ekologie.