ladoňka karpatská

Ladoňka karpatská (Scilla kladnii) je karpatský subendemit, roste v severozápadní části Karpat (na Slovensku, Ukrajině, v Maďarsku, Polsku a také na Moravě).