Rozrazil nitkovitý

Rozrazil nitkovitý (Veronica filiformis) pochází z Kavkazu, kde roste na vysokohorských loukách. U nás se pěstuje jako okrasná rostlina. V posledních letech zplaňuje a objevuje se i ve volné přírodě.