výstava Vzpomínky na velkou vodu

Výstava probíhá od 20. 6. 2017 do 27. 8. 2017 a její součástí je i problematika výstavby vodního díla Skalička. Pro více informací sledujte v záložce Naše témata odkaz Spojená Bečva.

Výstavní projekt k 20. výročí povodní ve Valašském Meziříčí a okolí přibližuje nejen poslední velkou živelnou událost v roce 1997. Problematická poloha mezi dvěma Bečvami zapříčiňuje, že město Valašské Meziříčí je čas od času ohrožováno povodněmi. Výstava se zabývá nejen poslední velkou živelnou událostí v roce 1997, ale také povodněmi v historii města Valašského Meziříčí a jeho okolí a rovněž problematikou protipovodňové ochrany výstavbou vodních prvků s dopady na životní prostředí.

Výstavu realizovalo Muzejní a galerijní centrum ve Valašském Meziříčí. Rosička z. s. připravila ve spolupráci s Hnutím Duha Olomouc a Českým svazem ochránců přírody ve VM informační panely o vzácných rostlinách a zvířatech v povodí Bečvy a panely věnované unikátnímu toku Bečvy a jeho ohrožení výstavbou vodního díla Skalička.

VZÁCNÉ A OHROŽENÉ ROSTLINY